شیر یا خط

ژوئیه 31, 2008

سکه ای افتاد.

شیر                                                                        

خط.

باید رفت.

سکه از نو…

خط…

خط…

باید رفت.

Advertisements